Co-assistent in de praktijk

Dr. Graupner is als huisarts betrokkken bij het opleiden van co-assistenten.

Er kijkt regelmatig een basisarts (co-assistent) in de praktijk mee.

Voor u betekent dit dat u deze arts mogelijk als eerst ziet voordat dr. Graupner erbij komt.

Indien u bezwaar heeft tegen dit contact verzoeken wij u dit duidelijk te vermelden aan onze praktijkassistente.

Bedankt voor uw medewerking.