Geen regulier spreekuur vanwege Corona

Vanwege het heersende Corona Virus wordt u geacht alleen naar het gezondheidscentrum te komen indien u een afspraak heeft bij een van onze hulpverleners of als u medicatie moet ophalen bij de apotheek. Er zullen GEEN afspraken gemaakt worden voor het reguliere spreekuur, hiervoor kunt u na 6 april weer bellen met onze assistentes.

Voor zaken die niet tot die tijd kunnen wachten dient u TELEFONISCH contact op te nemen met de assistente, of u kunt via MGN een e-consult indienen.

 

Recepten dient u zoveel mogelijk via de receptenlijn, MGN, of website te bestellen.